Jdi na obsah Jdi na menu

Longe line

28. 1. 2016

V momentě, kdy jsem sama měla čest tuto disciplínu poznat, mi chyběly především znalosti pravidel a odhad toho, co rozhodčí hodnotí. Bohužel v ČR není tolik lidí, kteří by se této disciplíně věnovali a tak Vám život může hodně ulehčit překlad APHA Rule book pravidel (Oficiální celosvětová pravidla APHA asociace).

V tomto článku se tedy nebudeme věnovat tréninkovým tipům, ale překladu APHA Rule Book 2016.

Longe Line

Třída je vypsána pro roční nebo dvouleté koně. Body získané v této disciplíně budou započítány v ROM. Body z této disciplíny se nezapočítávají v žádném APHA šampionátu ani ostatních APHA oceněních. Kůň, který je již předveden v sedlových třídách se třídy longe line nesmí zúčastnit.

Účelem předvedení ročních nebo dvouletých koní v longe line je předvedení toho, že kůň má pohyby, chování/výraz/postoj a šanci stát se sportovním koněm předváděným pod sedlem. Z toho důvodu tato třída hodnotí:

1. Kvalitu pohybu

2. Chování/výraz/postoj

3. Šanci pro budoucí předvedení v soutěžích. Kůň má být hodnocen při představě jeho budoucí sportovní kariéry.

Toto jsou jedno a dvou letí koně a s tímto musí být hodnoceni. Neočekává se předvedení připraveného show-koně, ale předvedení připravenosti pro reálné hodnocení rozhodčími. Žádné mechanické ani vyvazovací otěže nejsou povoleny.

 • Koně jsou předváděni na ohlávkách. Schválená je halterová i klasická ohlávka. Pro předvedení lonžování je jediná povolená pomůcka lonž. Lonž by neměla přesahovat délku 30 stop včetně uchycení pro ohlávku. Lonž musí volně viset z ohlávky aniž by se dotýkala jakékoliv části koně. Je povoleno použít lonžovací bič, avšak soutěžící bude diskvalifikován při jakémkoliv doteku koně bičem snažíce se koně přimět k pohybu vpřed nebo do strany. Žádné další vybavení koně není v soutěži přípustné. Pro předvedení inspekce může být použit klasický řetízek, jako je tomu v showmanshipových soutěžích a může být poté pro lonžování vyměněn. Soutěžící nesmí být penalizováni za užití obyčejné ohlávky a lonže a stejně tak nesmí být zvýhodněni při použití halterové ohlávky a show lonže. Hodnotí se pouze kvalita pohybu, chování a předpoklad pro budoucí soutěžní kariéru. Typ použitého vybavení nesmí mít vliv na hodnocení, musí pouze splňovat požadavky určené výše.

 • Oblečení. Klasický westernový oděv s výjimkou toho, kdy je kůň prezentován pro anglické třídy. Zde je pak povolen anglický úbor a zapletená hříva. Typ oblečení, který má předvádějící, nebude brán v hodnocení a nebude mít vliv na umístění. Musí pouze splňovat předepsané požadavky.

 • Chody jsou hodnoceny podle kritérií předepsaných pro pleasurové a hunterové třídy.

 • Inspekce bude následovat v momentě, kdy je kůň přiváděn do arény. Inspekce je předvedena před demonstrací lonžování a je zde také hodnocena připravenost koně pro budoucí soutěžní kariéru. Kůň nesmí být hůře hodnocen kvůli svalům, ale rozhodčí hodnotí celkový dojem z koně – vyváženost, korektnost a celkový atletický dojem. Každý kůň bude do arény předveden jednotlivě a bude jednotlivě i hodnocen. Poté kůň nakluše nejprve rovné, poté zahne za kužel do místa, kde bude předvedeno lonžování. Koně vykazující známky kulhání budou ze třídy vyloučeni. 

 • Rozhodčí bude vně lonžovacího kruhu. Soutěžící vstoupí do lonžovací arény a vyčká na startovaní signál. Jakmile signál dostane, má 90 sekund na předvedení koně. Po uběhnutí limitu bude opět dán signál na znamení ukončení předvádění. Show management má volbu, zda dá znamení v polovině časového limitu. (Signál může být zvonek, písknutí nebo oznámení hlasatele).

  • Kůň bude hodnocen v kroku, klusu nebo prodlouženém klusu a cvalu nebo prodlouženém cvalu. Každý kůň, který nepředvede požadované chody v obou směrech bude diskvalifikován. Rozhodčí může okamžitě vyloučit jakéhokoliv koně, u kterého zaznamená kulhání. Soutěžící mohou zahájit lonžování na libovolnou ruku.

  • Po signálu ukončení soutěžící opustí arénu a zůstane čekat na pokraji arény. Je požadavek aby koně v klidu stály, pokud jsou ještě jiní předváděni.

  • Koně jsou hodnoceni za pohyb (34 bodů) podle předpisů pro jednotlivé chody. Chování/Výraz/Postoj (14 bodů), připravenost pro budoucí kariéru (6 bodů) a využití kruhu (6 bodů). Rozhodčí by neměli zohledňovat drobné vyhazování ale měli by spíše hodnotit celkový dojem z koně, balanc a atletické vyvážení.

  • Pokud si kůň na lonži hraje, neměl by být penalizován. Rozhodčí bude penalizovat pouze velmi výrazné vyhazování, úprk a nebo jakékoliv chování, které není vhodné pro soutěžního koně. Pád koně znamená diskvalifikaci. Plusové body budou uděleny koni, který pod lehkou kontrolou a bez výrazného pobízení spolupracuje lehce a tiše při předvedení požadovaných chodů. Celkový dojem z pohybu, kompatibility a ochoty spolupracovat bude kladně ohodnocen. Požadováno je přirozené nesení krku a pohyb nohou. Kladně bude ohodnocen plynulý pohyb a korektní kadence. Přechody musí být hladké, bez přerušení pohybu vpřed.

  • Předvádějící má předvádět koně na plném lonžovacím kruhu o poloměru 7,5m.

  • Předvádějící může ve třídě předvádět pouze dva koně. Stejný předvádějící musí předvádět obě části třídy. Může využít pomoc vodiče, který mezitím podrží druhého koně. Mohou být využiti maximálně dva vodiči. Každý další musí být držitelem amatérské karty APHA. Soutěžící nesmí předáním vodiči rozptýlit ostatní soutěžící.

 

 • Jakmile je třída zahájena, opracovávaní koně mají povoleno připravovat se pouze v kroku.

 •  Pohyb bude hodnocen 34 body

  •  Krok bude hodnocen na škále od 1-3 kdy 2 znamená průměr. Kůň musí být v kroku předveden dostatečně dlouho, aby mohl být ohodnocen. Nižší skóre obdrží klopýtavá chůze. 

  • Klus bude hodnocen na škále od 1-7 v každém směru. Při využití 7,5m kruhu musí kůň klusat minimálně ½ kruhu v každém směru. Nižší skóre dostane kůň, který zakopává.

   Cval. Cval bude hodnocen na škále 1-7 bodů v každém směru. Při využití průměru 7,5m musí kůň předvést alespoň jeden plný kruh ve cvalu v obou směrech. Klopýtání bude penalizováno.

  2. Chování/výraz/postoj bude hodnoceno do 14ti bodů. Koně budou penalizování za známky přepracovanosti, výrazné stříhání ušima, házení hlavou, odmítání, švihání ocasem a nebo za znuděný, letargický výraz při pohybu. Budou také penalizováni za výrazné vyhazování, zkracování kruhu a nebo úprk.

  Kromě toho by mělo být penalizováno náhodné dotýkání bičem, cval na špatnou nohu, vzpírání a přehnané naléhání ze strany představovatele.

  3. Přizpůsobivost bude hodnocena 6ti body v celkovém skóre. Kůň bude hodnocen z přizpůsobivosti pro budoucí sportovní využití v třídách pleasure nebo hunter under saddle. Kůň by měl sledovat celkový dojem z koně, rovnováhu a atletickou vyváženost.

  4. Využití kruhu. V úvahu bude vzato dostatečné využití kruhu, jak dostatečně využívá soutěžící kruh o min poloměru 7,5 m. toto bude hodnoceno skórem 1-3. Jak bylo již předepsáno, ideálně je předepsán kruh o poloměru 7,5m a je na hodnocení rozhodčího posoudit, jak byl kruh využit. 3 body – kůň stabilně využívá rádius 7,5m, má pouze drobné odchylky a otočení provede na kruhu. 2 body při občasném nedodržení průměru a 1 bod v momentě, kdy je kůň předváděn na menším průměru. 0 bodů obdrží kůň, který je potenciálně nebezpečný předvádějícímu při narušování nebo utíkání z kruhu.

  5. Ostatní hodnocení: Na tuto třídu musí být nahlíženo jako předvádění koní se soutěžním potenciálem. Lepší hodnocení obdrží koně, kteří předvádí nadprůměrnou poslušnost, výraz při předvedení, zodpovědné a klidné chování, výraznou spolupráci, nadprůměrné přechody mezi chody, excelentní kadenci a plynulost chodů a přechodů.

   

  • Penalizace a diskvalifikace

   • Penalizace 5ti body

  1. Přerušení do kroku na 2 délky koně.

  2. Přerušení do klusu v minimální délce ¼ kruhu.

   

  • Diskvalifikace bude následovat v následujících případech: Jakékoliv zaznamenání kulhání – rozhodčí okamžitě vykáže koně z arény, kůň, který se přehnaně obává biče a při předvádění před bičem utíká nebo uskakuje do strany. Za diskvalifikující pád koně se považuje to, kdy kůň leží na boku a všechny 4 nohy přeruší chod v jednom směru. Diskvalifikováno bude zamotání koně do lonže, neschopnost předvést požadované chody, kůň ,který se dostane mimo kontrolu předvádějícího a neúcta vůči rozhodčímu.

Bohužel v současné době nedisponuji vlastním závodním videem (snad příští rok smiley) a tak jsem si na Youtube pro představu jedno video vypůjčila:

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jana - Předvádějící

19. 2. 2016 17:15

Možná jsem to v textu přehlédla, ale důležitá je i pozice předvádějícího - měl by stát na místě a jen se otáčet, ne chodit s koněm.

Dráža - Jak na hříbátko - Re: Předvádějící

23. 2. 2016 10:08

Dobrý den, určitě děkuji za připomínku .. :) Jak jsem psala, jedná se o překlad pravidel a pro letošní rok tam o předvádějícím není bohužel ani zmínka.