Jdi na obsah Jdi na menu

Nejčastější zlozvyky trailových koní a jak na ně?

28. 8. 2017

Každý, kdo někdy předváděl trialovou úlohu zná specifika těchto tříd a ví, kolik proměnných si musí společně sednout, aby jeho jízda byla ta vítězná. V úloze, kde je jezdec a kůň vystaven společné komunikaci na velmi vysoké úrovni je každá chyba nebo vzájemné komunikační nedorozumění velmi vidět.

Každý kůň je jiný a každý kůň tak představuje jinou výzvu. K předvedení bezchybné úlohy je zapotřebí přistupovat ke každému koni jako k individualitě a pozdvihnout jeho silné stránky a naopak "zamaskovat" jeho nedostatky.

GoHorseShow si sedl dohromady s dvěma top světovými trenéry AQHA, Bruce Vickery and Ryan Cottingim, aby si popovídali o šesti typech koní, které můžeme v trialových kolbištích spatřit. Jak pomoci jednotlivým povahám a jejich jezdcům společně předvést co nejlepší výkon.

1. Speedy Gonzalez

Váš kůň zapomněl, že je v trailové úloze a místo toho si myslí, že je na Olympijských hrách a právě běží závod proti světovým sprinterům. Je na své misi a odhodlán projít trialovou úlohu co nejrychleji, ať už s Vaší pomocí nebo bez ní. Můžete být frustrováni tím, že prochází úlohou (někdy zapomíná i dýchat) a má záchvaty úzkosti, kdykoliv ho požádáte o zastavení nebo práci na pomalé překážce.

I když to pro jezdce i koně může být velmi frustrující, shodují se oba experti na tom, že trpělivost je nejlepší způsob pro trénink takovéhoto typu koně.

"Je důležité, aby jezdec při práci s tímto koněm zachovával klid, kůň tímto nebude přebírat jezdcovu úzkost." říká Vickery. Tím, že kůň dostane dostatek času mezi překážkami klidně stát a uklidnit se mezi jak jednotlivými překážkami tak i v nich, naučí se dýchat, uklidnit a důvěřovat jezdci.

Vickery doporučuje těmto koním skládat překážky různými způsoby (nikoli s nimi absolvovat stále stejné úlohy dokola), aby tento typ koně získal důvěru. "Mohu tomuto koni udělat více místa v krokových kavaletách a nebo mu rozšířit couvací překážku, aby se necítil tak ztísněný a pracoval v klidu a necítil se tak uvězněn v překážce. Nikdy nespěchejte a nenechte koně odejít z jedné překážky do další, dokud spěchá, je příliš dychtivý nebo rychlý."

Cottingim doporbrucevickery_trail_worldshow.jpgučuje jednotlivé překážky rozdělit do menších pasáží a být si jistí tím, že dalším úsekem jen neživíme netrpělivost našeho koně. "Zjednodušte každou překážku a často se zastavujte, aby se kůň uklidnil. Celá řada překážek může tohoto koně vyvézt z rovnováhy, ale tím, že mu jí rozdělíte do menších úseků mu můžete pomoci se s jednotlivými překážkami srovnat. Navíc Cottingham doporučuje, aby tyto typy koní nebyli příliš čerství, aby se na svou práci mohli soustředit. " Ujistěte se, že Váš kůň není frustrován ještě dříve, než začnete pracovat. Někteří koně potřebují projít přes přeskokové pasáže, prodloužený klus, lonž nebo jiná cvičení, aby se uklidnili a začali soustředit na svou práci."

2. Autopilot

Ačkoliv auta s autopilotem jsou vlna budoucnosti, neplatí to samé i o trialových koních. Máte-li typ tohoto koně, dobře víte, že se vždy snaží přemýšlet krok před Vámi a trialovou úlohu zná lépe, než její tvůrce. Může se různě naklánět, předvídat trasu úlohy a nebo předvádět přechody dle svého uvážení a nechá jezdce "za sebou".

Oba trenéři se shodují, že kůň, který se snaží svému jezdci pomoci je vždy výhodou. Musí se ale nechat jezdcem vést , aby ho vedl po požadované trase.brucevickery_strawberriwine_congress--nsba.png

Cottingim se snaží koním dávat do práce pouze jednotlivé vzorky úlohy a ujišťuje se, že jim nikdy nedá celou úlohu při práci najednou. "Cvičte vždy jen jednu překážku a nikdy nepožadujte přechody tam, kde mají být ve finální úloze." Pomícháním pořadí se tento typ koně "ztratí" a bude více spoléhat na vedení svého jezdce a přenechá mu aktivnější roli vedení. Vickery se snaží dělat těmto koním překážky těžší, aby se soustředili na práci a ne na překonání mysli svého jezdce pokoušejícího se je vést. "Nikdy byste neměli koni dovolit, aby Vás zavedl někam. Každý pohyb musí být rozhodnutím jezdce."

 

 

 

3. Ťukač

Není nic hezkého na tom, když projíždíte svou trialovou úlohou a slyšíte sonátu ťukání o kavalety. Ne každá jízda je čistá a bohužel ne každý kůň se cítí tak silně při překonávání překážek jako jejich jezdci, aniž by překážku pobouchali. Jestli že jste majiteli "Ťukače", víte, že se někdy v úloze cítíte jako na demolition derby. Nebojte se, pomoc je na cestě!

trail_square.jpg

Přestože se oba trenéři shodují, že koně, kteří nemají povědomí o kavaletách, jsou jedni z nejtěžších koní v trailovém tréninku, oba znají spousty koní, kteří se díky domácím úkolům naučili být skvělými trialovými koňmi.

Vickery doporučuje sestavit si domácí gymnastiku "Můžete koním sestavit různé korkové a klusové pasáže s rýznými výškami, aby se koně učili pracovat v rytmu a správnému nohosledu." Bruce zjistil, že se spousty koní učí dobré práci tím, že je necháme vybírat si na překážkách vlastní cestu pro absolvování. "Jakmile pracujete na domácích úkolech a tomuto typu koně nastavíte překážky s mnohem větší obtížností, bude úspěšný v úloze, kde překážky nebudou mít takovou obtížnost.

Cottingim doporučuje strojovou práci pro tyto koně, kteří nemají ponětí o kavaletách. "Opakovaná a důsledná cvičení mohou tyto koně naučit, aby dělali důsledně i na kavaletách." Důležitá je také informovanost jezdce. Tento kůň Vám dá okamžitě najevo, pokud ho na některou z překážek navedete do nevýhodné pozice. Je tedy na jezdci, aby svému koni pomáhal volit pro něho nejvhodnější nájezd pro určitou překážku.

4. Hladový hroch

Všichni jsme to viděli, ten kůň je tak hladový, že si myslí, že všechny květiny, keře e zeleň jsou zde jako jeho další svačina. Někdy hlad opravdu způsobuje, že děláme bláznivé věci. I když všichni rozumíme intenzivním pocitům, které s hladem přicházejí, také si všichni uvědomujeme, že dát si svačinu kdykoliv si zamaneme také není vždy vhodné.

Je jasné, že ujištění se, že Vás kůň je před úlohou dostatečně najedený je nezbytné pro Váš úspěch. Je také nezbytné, aby Váš kůň znal rozdíl mezi časem svačiny a časem práce.generic_trail_terrycross_2016aqhaworldshowbykirstiemariephotography-36.png

Vickery, který zná spoustu koní, kteří absolvovali úlohu s květináčem v puse zdůrazňuje, že koni musí být jasné, že toto chování není NIKDY přípustné. "Musíte se vždy ujistit, že kůň věnuje svou pozornost Vám a ne dekoracím v aréně. Abyste toho dosáhli, ujistěte se vždy, že když koně vedete nebo na něm jedete, není žádoucí projevovat jeho zájem o okolí svým nosem a tlamou."

Tím, že se tito koně setkají vždy s nežádoucí reakcí svého jezdce pokaždé, kdy se do něčeho zakousnou a nebo se o to budou jen pokoušet, pochopí, že je toto chování nežádoucí. Vickery zdůrazňuje, že toto cvičení vyžaduje vždy neustálou konzistenci a důslednost ze strany jezdce.

Cottingim připisuje toto chování nedostatečné pozornosti koně vůči jezdci. cvičením trpělivosti a důsledných pobídek, začne kůň věnovat více pozornosti svému jezdci a méně pozornosti lákavým svačinkám v aréně. "Ujistěte se, že i v tréninku používáte vždy stejné pokyny, například "hou" vždy a za každé situace znamená stát na všech čtyřech nohách (i když se noc nachází jen pár cm od lákavé svačinky) a tyto pokyny po koni chcete i v aréně. 

5. Neřiditelný kůň

Naplánovali jste si svou úlohu a jste připraveni vyrazit. Vaše plány ale mohou být zhaceny tím, že posilovač řízení Vašeho koně vede jeho kroky přesně ven z překážky. Pokud jste na svém koni zažili takové momenty, víte, že vede k řadě velkých chyb.

bruce-vickery.jpg

Oba experti se shodují, že řízení koně je základním elementem, který musí být v tréninku odladěn do posledního detailu bez ohledu na věk koně. "Následování Vaší otěže a uposlechnutí vaší nohy je základním požadavkem, který musí platit vždy a všude - v překážkách i mimo ně." Nedorozumění v této oblasti způsobuje problémy i mimo kavaletové pasáže. "Koně, kteří mají problémy s vedením, musí být neustále opravováni a napomínáni kvůli držení těla a hlavy v pozici." Práce na uvolnění tohoto koně jak v kavaletách tak mimo ně Vám odstraní spoustu problémů.

Vickery zdůrazňuje "Ujistěte se, že Vaše pokyny jsou akceptovány stejně jak nad překážkami tak mimo ně. Praxe e neustálé opakování jsou pro držení těla velmi důležité."

 

6. Ustrašené kotě

Všichni známe zbabělého lva od čaroděje Oz. Chtěl být odvážný, ale bohužel měl strach ze svého vlastního stínu. Jak příběh pokračuje, čelí mnoha výzvám a nakonec si díky nim uvědomí, že je vlastně odvážný. Nakonec za svou odvahu dostane medaili.

Koně, kteří jsou tomuto lvovi podobní, si moc dobře uvědomují, že by na ně kdekoliv mohlo něco vyskočit a dostat je přímo uprostřed arény. Pokud máte jednoho z těchto koní, žádné obavy, naši trenéři se shodují, že se toto dá velmi dobře opravit a naopak se tito koně stávají jedněmi z nejlepších.

Tomuto typu koní doporučuje Vickery co nejvíce různých překážek s velkou dávkou stresu. "Ujistěte se, že máte květinové dekorace nebo krabice a nechte u nich koně doma v klidu a uvolněně stát."kristen-8148-xl-copy.jpg

Dalším klíčovým faktorem pro práci s těmito koňmi je zajistit, aby nebyli pro práci čerství. Když jsou ve strašidelném prostředí, jejich čerstvost může prostředí dělat ještě strašidelnější!

Vickery také zdůrazňuje, že u těchto koní je důležité, aby plně rozuměli svému jezdci. Jezdec tak může svého koně v krizové situaci lépe uklidnit a přispět k dodání odvahy při překonávání obavy.

Cottingham apeluje na jezdce a nabádá je, aby využili své okolí ve svůj prospěch. Kdekoliv uvidíte něco, čeho se Váš kůň obává, přibližte se k tomu několikrát a z různých úhlů. Ujistěte se, že koně vždy uklidníte a poskytujete mu jen dobré zážitky.

Oba odborníci se shodují, že když tyto typy koní překonávají své obavy s dostatečným časem a s pozitivními zkušenostmi stanou se časem velmi pozornými a jedněmi z nejlepších trialových koní.

Hodně štěstí a co nejvíce úspěšných trailů!