Jdi na obsah Jdi na menu

Showmanship at Halter Amateur

24. 3. 2016

A. Oděv

1. Vhodný westernový oděv je vyžadován dle pravidla SC-

235.A. Výjimka: Ostruhy, chinks i showchaps jsou zakázány.

2. Je vyžadována čistá a dobře padnoucí ohlávka v vhodným vodítkem.

B. Popis třídy.

1. Showmanship třída není jednou z dalších halter tříd a nemá být takto ani posuzována. Třída má být striktně hodnocena jako schopnost předvádějícího předvést koně na ohlávce. Třída je navržena tak, aby bylo možno ohodnotit předvedení předepsaných úkonů v úloze v co největším souladu s koněm. Dále je hodnocen hladký průběh úlohy, ukázka sebedůvěry a vyrovnanosti při zachování správného držení těla.

2. Úloha musí být vyvěšena pro předvádějící s dostatečným předstihem pro uvedení připomínek před zahájením třídy. Pokud existuje úloha pro finálovou rozjížďku, musí být vyvěšena ve stejný čas.

C. Řízení třídy.

1. Rozhodčí může požádat soutěžící o vstup do arény a následně individuální předvedení a nebo mohou předvádět svou úlohu již od vstupu.

2. Jsou povoleny následující cviky:

a. Vedení koně v kroku a klusu.

b. Zastavení.

c. Obrat o 90 (1/4), 180 (1/2), 270 (3/4), 360 (plný obrat) stupňů nebo jakékoliv kombinace nebo násobky těchto obratů.

d. Couvání rovně nebo po křivkách.

3. Rozhodčí musí nechat každého předvádějícího předvést inspekci – sestavení do čtvercového postoje.

4. Koně mohou být řazeni vedle sebe nebo za sebou.

D. Rozhodování.

1. Vzhled předvádějícího musí bít uhlazený, čistý a musí mít na sobě dobře padnoucí westernový oděv.

2. Vzhled koně:

 Kůň musí být v dobré zdravotní kondici. Srst by měla být čistá a dobře vykartáčovaná. Hříva a ocas by měly být čisté a volné. Je povoleno mít bandážovanou nebo pletenou hřívu, není to ovšem povinné. Je přijatelné hřívu oholit, ale měla by být zachována kštice a drobný chomáč hřívy na kohoutku. Nos, oči, uši a dlouhé chlupy na hlavě a nohou by měly být oholeny, pokud to nezakazuje vládní předpis. Vnitřek uší smí být vyholen. Kopyta by měla být čistá s dobře padnoucími podkovami. Kopyta mohou být namalována na černo, hnědo nebo průhlednou barvou. Mohou být také předváděna na přírodno, ovšem dobře upravená. Příčesek musí dobře sedět a být čistý a dobře upravený.

3. Předvedení.

a. Předvádějící musí být vždy připraven, sebejistý, milý a pozorný. Předvádějící by měl pokračovat v předvádění, opravování a sestavování koně dokud třída neskončí.  

b. Předvádějící vede koně z jeho levé strany, pravou rukou drží vodítko u ohlávky a v levé ruce drží konec vodítka. Předvádějící by neměl držet vodítko v místě řetízku. Konec vodítka by neměl nikdy být omotán kolem ruky těsně, ale měl by být nesen volně. Předvádějící musí dodržovat tuto polohu rukou dokud třída neskončí a na požádání předvést zuby koně. Při předvádění koně v showmanshipu je požadováno umístění řetízku pod bradou nebo přes noc, kdy varianta pod bradou je upřednostňována. 5etízek je pak připnutý do ohlávky na druhé straně hlavy.  Není povoleno mít řetízek v tlamě při předvádění jakéhokoliv cviku. Vedení, couvání, obraty a inspekce mají být předváděny z levé strany koně. Předvádějící by neměl nikdy stát přímo před koněm.

c. Zastavení by mělo být provedeno rovně, hladce a s ohledem na stavbu těla koně.

d. Předvádějící se při couvání otočí čelem ke koni. Kůň by měl couvat připraveně s hlavou, krkem a zádí v rovině nebo vlnovce dle předepsaného cviku.

e. Při předvádění obratu vpravo se předvádějící otočí ke koni a koně otáčí od sebe. Při obratu o 90 stupňů a více by měl kůň pivotovat na pravé nebo levé zadní noze při překračování předních nohou. Tahání při obratech není povoleno.

f. Kůň by se mel do inspekce srovnat rychle do čtvercového postoje. Předvádějící by neměl opravovat koně, který sám v tomto postoji zastaví. Předvádějící stojí na úrovni hlavy a pro sestavení používá pouze řetízek. Předvádějící by nikdy neměl opustit hlavu koně.  Předvádějící nikdy nestojí přímo před koněm, nesahá na koně rukama ani nohama a ani viditelně neopravuje nohama koňská kopyta při sestavování postoje. Je doporučeno, nikoliv povinné, používat „čtvercovou metodu“ při předvádění koně. Předvádějící by měl zachovat pozici, která je bezpečná pro něj i rozhodčího. Předvádějící by měl vždy zajistit to, aby rozhodčímu nebránil ve výhledu na koně, ale aby zároveň dával na povědomí, že zde stále stojí. Soutěžící by se neměl tlačit na ostatní soutěžící při řazení. Pokud rozhodčí obchází koně, soutěžící by měl měnit pozice z levé na pravou stranu koně při zachování stejného postoje na obou stranách.

 

4. Chyby jsou klasifikovány jako malé, střední a závažné. Rozhodčí bude posuzovat chybu na základě zařazení a nebo její četnosti. Předvádějící, který se dopustí závažné chyby by měl být hodnocen hře než Ti, kteří předvedou třídu korektně. Malá chyba se může stát střední a střední závažnou pokud se její frekvence zvyšuje.

a. Malé chyby (5 Bodů):

1. Přerušení chodu na maximálně 2 kroky

2. Přetočení nebo nedotočení o 1/8 obratu

3. Dotek nebo úder do kuželu

4. Odklouzávání pivotní nohy

5. Zvedání pivotní nohy při obratu a její navracení do původní polohy. Zvednutí a položení nohy do stejného místa při

b. Střední chyby (10 Bodů):

1. Nepředvedení chodu a nebo nezastavení ve vyznačeném místě do 10 stop vzdálenosti.

2. Přerušení chodu na více než 2 kroky

3. Nedodržení kuželu (kužel je mezi koněm a předvádějícím)

4. Kůň vykročí nohou při inspekci

5. Kůň odkračuje pivotní nohou při obratu

6. Nedotočení nebo přetočení obratu o více než 1/8 obratu

c. Závažné chyby (20 Bodů):

1. Předvádějící je ve špatné pozici při inspekci.

2. Předvádějící se dotýká koně, nebo mu napomáhá pomocí nohou srovnat kopyta

3. Postoj přímo před koněm

4. Vypadnutí vodítka, držení řetízku, dvě ruce na konci vodítka.

 5. Závažné neuposlechnutí. Zahrnuje, ale není tímto omezeno: Kousání, hrabání, kopání nebo trvalé kroužení kolem předvádějícího.

d. Diskvalifikace (Nesmí se umístit):

1. Kůň se odpoutá od předvádějícího

2. Chyba při připnutí čísla předvádějícímu na neviditelné místo

3. Úmyslné zneužití

4. Přehnané drilování koně

5. Zakázané vybavení

6. Ztráta kontroly, která ohrozí ostatní předvádějící.

7. Shození kužele a nebo nedodržení úlohy.

 8. Nepředvedení požadovaného chodu

9. Přetočení obratu o 1 celý obrat nebo nepředvedení obratu

E. Skóre.

1. Předvádějící obdrží skóre od 0-100. 1,5 bodu je přijatelné. Jiné výkony budou hodnoceny následujícím:

+ = Nadprůměrný

3 = Průměrný

- = Podprůměrný

2. Finální skóre by mělo odrážet následující výkon:

90-100 Excelentní showmanship, včetně zachování pozic a předvedení koně. Úlohu dokončil přesně, rychle, hladce a precizně. Předvedena značná míra profesionalismu.  

80-89 Velmi dobrý výkon. Korektní předvedení úlohy a koně.

70-79 Dobrý výkon. Průměrný showmanship, předveden odpovídající výkon a profesionalita.

60-69 Dobrá úloha postrádající trochu rychlosti a preciznosti. Kůň občas odmítá předvedení a soutěžící musí koně opravovat.

50-59 Umístění soutěžícího, který není schopen dobré komunikace s koněm.

40-49 Předvádí málo korektních cviků a málo znalostí o správném postoji.

10-39 Předvádějící předvedl více než jednu závažnou chybu a nebo více středních chyb, ale dokončil úlohu a tím předešel diskvalifikaci

 

Pro představu bych opět ráda použila jeden z předních Showmanshipových výkonů:

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář